Uppmärksamma

Reflektera

Agera

www.ansvarsfullteknik.se

Det här är ett verktyg som ger stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull.
Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.