Verktygets nytta

Verktyget är ett stöd för att göra er teknikutveckling mer ansvarsfull. Det ger hjälp till självhjälp.

Den som använder verktyget får...

  • själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.
  • hjälp att tidigt upptäcka risken för negativa konsekvenser, såväl i närtid som längre fram.
  • stöd i att balansera olika perspektiv.

Verktyget kan användas som en del av…

  • verksamhetsutveckling och för affärsutveckling.
  • kvalitetssäkring.
  • hållbarhetsarbetet.
  • internt arbete med etik och värdegrund.
  • att höja den egna beställarkompetensen, till exempel inför upphandling av teknik.

Arbeta strukturerat
Verktyget ger stöd för att arbeta strukturerat med ansvarsfull teknikutveckling.
Det kan till exempel användas som stöd vid teknikutveckling eller innovationsarbete.
Det kan också användas som stöd vid implementering av ny teknik eller när befintlig teknik ska användas på ett nytt sätt.

Du har en sparad version av formuläret i din webbläsare!

Vill du ladda in din sparade data och fylla i formuläret?