Verktyg för självutvärdering

Ansvarsfull teknikutveckling

Ansvarsfull teknikutveckling är att tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid utveckling, användning och spridning av ny teknik och att bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det här är ett verktyg som ger stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull. Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.

Verktyget leder fram till en konkret åtgärdslista och kan komma till användning flera gånger under arbetet med teknikutveckling.

Ingen annan ser resultat och data

Den information som skrivs in i verktyget sparas endast hos användaren. Ingen data skickas över internet och ingen annan får tillgång till de uppgifter som skrivs in i verktyget.

Referenser och tips för fördjupning

Verktyget är framtaget av Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet). Ni kan läsa mer om den teori och metodik som ligger till grund för verktyget här

Den som vill fördjupa sig i någon del av ansvarfull teknikutveckling hittar tips på sidan för vidare läsning

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) var verksam 2018–2022. Komet tillsattes av regeringen för att arbeta för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. På denna hemsida kan du hitta vårt arbete från de fyra verksamma åren.

Webb: www.kometinfo.se
Postadress: Regeringskansliet (N 2018:04), 103 33 Stockholm
Epost till Komet