Frågor och svar

Q: Vem har tagit fram verktyget?
A: Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet). Läs mer om Komet här

Q: Kostar det något att använda verktyget?
A: Nej. Komets verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling är gratis att använda.

Q: Får vem som helst använda verktyget?
A: Ja.

Q: Får jag sälja resultat från verktyget?
A: Nej. Komets verktyg får inte användas för att ta fram resultat eller underlag för försäljning.

Q: Vilka webbläsare ska användas för att arbeta med verktyget?
A: Komet rekommenderar att använda en uppdaterad version av Edge, Chrome, Firefox eller Safari

Q: Kan verktyget köras på mobil eller läsplatta?
A: Komet rekommenderar att ni arbetar med verktyget via en dator. Det är inte anpassat efter mobil eller läsplatta.

Q: Kan någon annan se mina svar?
A: Nej, dina svar sparas bara lokalt i den dator och webbläsare som används föra att göra arbetet.

Q: När jag byter dator hittar jag inte de svar jag började fylla i. Vad ska jag göra?
A: För att kunna fortsätta på en påbörjad självutvärdering måste du fortsätta med samma dator och samma webbläsare.

Q: Hur lång tid tar det att göra en självutvärdering?
A: Räkna med en till tre timmar. Hur lång tid det tar beror på flera olika saker, till exempel om en person jobbar med verktyget på egen hand eller om det görs som ett grupparbete.

Q: Ger Komet ut intyg eller certifikat?
A: Nej. Den som använder verktyget genomför en självutvärdering som ger stöd för att kunna ta ställning till om den egna teknikutvecklingen är ansvarfull. Verktyget ger även hjälp att identifiera vilka eventuella kompletterande åtgärder som användaren själv behöver göra.

Q: Hur definierar Komet ”ansvarsfull teknikutveckling”?
A: Ansvarsfull teknikutveckling innebär att ta ansvar för

  • att utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett etiskt förhållningsätt som grund,
  • att utveckla det miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara samhället
  • att ta tillvara teknikutvecklingens möjligheter genom att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft.

Du har en sparad version av formuläret i din webbläsare!

Vill du ladda in din sparade data och fylla i formuläret?